Nyheter

27.09.
2022

Tunnin peruutus 24h ennen! Inhibering av timme 24h innan!

 Varausjärjestelmään on tehty muutos joka mahdollistaa tunnin peruuttamisen vain 24h ennen tuntia. Tämän jälkeen tuntia ei saa itse peruutettua, vaan asiasta pitää olla yhteydessä esim whatsappin tai sähköpostin kautta. Ennen 24h peruutukset ovat sallittuja esim sairastumisen  tai ns. pakottavasta syystä - muissa tapauksista laskutamme tunnin/workshopin hinnan.
Varaamalla tunnin hyväksyt varausehdomme.

En ändring i bokningssystemet har gjorts vilket innebär att timmar kan inhiberas på egen hand endast 24h före timmen. Efter detta kan inte timmen avbokas, utan man måste vara i kontakt på whatsapp eller mejl. Före 24h inhiberade timmar är giltiga ifall det är fråga om sjukfall eller av skäliga betyngande orsaker. Av andra orsaker inhiberade timmar debiterar vi timmens/workshoppens pris. 
Igenom att boka timmen så godkänner du våra bokningsvillkor. 

Tillbaka