Priser

Prislista:

 1 gång 

5 gångers kort
10 gångers kort
Terminskort (ikraft-> 31.12.18)

Månadskort (4 vk)
Tastertimme 1h

Frisalsträning

Frisalsträning 10 ggr 

 

Kurser

3 ggrs kurs

4 ggrs kurs

SENIOR 10 ggr kurs

Intensivkurs 3 x 2 h

14 € / *13 €

65 € / *60 €
120 € / *110 €
392 € / *384 €

115€ / *110 €
10 € / *8 €

7€/6€

50 €

 

hela kursens pris:

36/*33€
48/*45€

110€

70/*67€

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Studerande, arbetslösa eller pensionärer med intyg.

Korten är i kraft 6 månader efter köptillfället.

Såhär köper du och betalar flergångerskorten:

På studion före timmen; kom i tid så att du hinner betala före timmen börjar! Instruktören är på plats 15 minuter före timmen börjar och 15 minuter efter timmen slutar.

Betalningssätt: kontanter, de vanligaste bank- och kreditkorten, Tyky- sedlar, Tyky-online, e-passi Smartumsedlar eller via bokningssytemet.

 

Månadskort och terminskort:

Med månads- och terminskortet får du delta på alla timmar under den betalda tidsperioden utom workshops med utomstående instruktör.

Månadskortet är i kraft 4 veckor från löptillfället och terminskortet från köptillfället fram till 31.12.19

 

Beställningstimmar:

160€ /grupp (om 8 pers. eller fler)

130 € / grupp (om 7 pers eller färre)

120 € för en privattimme för dagens hjälte

OBS! Fråga efter våra specialpriser för studerandegrupper dagtid!

 

Presentkort

Du får också presentkort hos oss. Du kan få ett presentkort för en viss summa eller för en viss kurs. Du kan få presentkortet i elektronisk format eller per post. Frågor om presentkort skickas till info@wasavertical.fi

 

Hyra sal

Pris per timme:

40 € + moms

För sporadiska och längre hyror - be om offert. Längre hyreskontrakt: från 15 €/timme.


SHOW

MoVertical: 4-8 personer, ca 5 - 10 min uppträdande. Pris från 200 €.

Duot: 2 personer, ca 2- 5 min uppträdande. Pris från 150 €

Solon: 1 person, ca 2-5 min uppträdande. Pris från 100 €.

 

Boka din show här:

info@wasavertical.fi